• SPZ ZOZ Płońsk

ZPORR

wtorek, 01 wrzesień 2015 21:19

Projekt "Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku"

Napisane przez
W dniu 23.06.2009r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu pn. „Poprawa jakości i dostępności do usług medycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku” w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 – 2006, Priorytetu 1 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów, Działanie 1.3 Regionalna infrastruktura społeczna, wspófinansowego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Sprzęt objęty dofinansowaniem wyżej wymienionego programu 1.Analizator Omini C – Labolatorium Diagnostyczne2.Zestaw do elektrofortezy – Labolatorium Diagnostyczne3.Mikroskop Olympus – Labolatorium Diagnostyczne4.Kardiomonitor FX2000P – Oddział Anestezjologi i Intensywnej Terapii5.Aparat RTG – Zakład Diagnostyki Obrazowej6.Pompy infuzyjne 2szt. - Oddział Internistyczny7.Pompy infuzyjne 2szt. - Oddział…
Ostatnio zmieniany wtorek, 01 wrzesień 2015 21:22