• SPZ ZOZ Płońsk

Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić:

Aby wezwać Zespół Ratownictwa Medycznego należy zadzwonić z telefonu stacjonarnego lub komórkowego na numer 999 lub 112

Po zgłoszeniu się dyspozytora należy podać:

  • dokładne miejsce zdarzenia(adres, lokalizacja, punkty orientacyjne)
  • powód wezwania - co się stało (rodzaj zdarzenia, zachorowania, liczba poszkodowanych)
  • kto potrzebuje pomocy (imię i nazwisko, wiek, płeć)
  • kto wzywa ZRM (imię i nazwisko, nr. telefonu)
  • odpowiadać dokładnie na pytania dyspozytora
  • wezwanie przyjęte do realizacji ma zostać potwierdzone przez dyspozytora słowami: "wezwanie przyjęte"

Pamiętaj nigdy nie odkładaj pierwszy słuchawki.