Wydrukuj tę stronę
piątek, 11 grudzień 2015 19:55

konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza

Napisane przez

OGŁOSZENIE

w sprawie konkursu ofert na zawieranie umów na świadczenia zdrowotne przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku ul.Sienkiewicza 7, tel 0 23 661 38-37
w zakresie świadczeń zdrowotnych:

  • lekarza uprawnionego do udzielania świadczeń zdrowotnych : w Oddziałach : - Internistycznym - Szpitalnym Oddziale Ratunkowym - w Nocnej i Świątecznej Opiece Lekarskiej stacjonarnej i wyjazdowej - Koordynatora oddziału : Szpitalnego Oddziału Ratunkowego .

Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 15.04.2011 o Działalności leczniczej /Dz.U.2013.217 j.t./

Z a p r a s z a

Oferentów do składania ofert na udzielanie wyżej wymienionych świadczeń zdrowotnych na okres od dnia 1.01.2016r do dnia 31.01.2018r.
W konkursie ofert mogą brać udział Świadczeniodawcy spełniający wymogi wynikające z obowiązujących przepisów. Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętych kopertach , w sekretariacie SPZZOZ.
Informacji udziela się w Dziale Kadr pod numerem telefonu 236613837
Postępowanie konkursowe prowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Zakładu, zgodnie z poniższym harmonogramem:

  • Składanie ofert do dnia 17.12.2015 r. do godz.15.00

  • Otwarcie ofert -dnia 18.12.2015 r. o godzinie 10.00

  • Rozstrzygnięcie konkursu –dnia 18.12.2015r. o godzinie 14.00

  • Informacje o rozstrzygnięciu konkursu ofert we wszystkich zakresach zostaną umieszczone na tablicy ogłoszeń SPZZOZ dnia 21.12.2015r. godz.16.00

  • Termin związania ofertą -30 dni od upływu terminu składania ofert

SPZZOZ zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub części, przełożenia terminu składania ofert w całości lub części bez podania przyczyny .

ZAŁĄCZNIKI

OFERTA LEKARZY [DOC]

 

Czytany 1417 razy Ostatnio zmieniany piątek, 11 grudzień 2015 20:04