• SPZ ZOZ Płońsk

KOMUNIKAT PRASOWY Z DNIA 2018-01-17

Nowatorskie zabiegi podłączenia pacjentów z cukrzycą do systemu ciągłego

monitorowania glikemii Eversense CGM w SPZ ZOZ w Płońsku

KOMUNIKAT PRASOWY

W styczniu 2018 roku, w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Płońsku, przeprowadzono pierwsze, nowatorskie zabiegi podłączenia pacjentów z cukrzycą do systemu ciągłego monitorowania glikemii Eversense CGM. SPZ ZOZ w Płońsku jest pierwszym publicznym szpitalem na Mazowszu, w którym takie zabiegi przeprowadzono.

System umożliwia pomiar stężenia glukozy w organizmie w płynie śródtkankowym, co kilka minut
w czasie rzeczywistym przez kolejnych 90 dni. Pomiar jest dokonywany za pomocą mikrosensora umieszczonego w tkance podskórnej chorego. (w przypadku badania glukometrem pacjent musi nakłuć opuszek palca, pobrać niewielką ilość krwi i umieścić ją na teście paskowym glukometru).

W skład systemu monitorowania glikemii Eversense CGM wchodzą:

  • niewielki czujnik wprowadzany pod skóręgórnej części ramienia pacjenta, który zapewnia monitorowanie glikemii; czujnik jest wprowadzany przez lekarza, a cała procedura trwa zaledwie kilka minut
  • inteligentny nadajnik mocowany nad czujnikiem podskórnym, który przesyła dane dotyczące stężenia glukozy w płynie śródtkankowym do aplikacji w urządzeniu przenośnym oraz generuje alarmy wibracyjne wyczuwane na ramieniu pacjenta w przypadku hiper- lub hipo- glikemii
  • aplikacja mobilna wyświetlająca wyniki pomiarów glukozy na urządzeniu przenośnym
    w postaci wykresów, (np. na smartfonie czy tablecie)

1

Eversense to skuteczne narzędzie do optymalizacji i kontroli cukrzycy, dające możliwość w szybki sposób prześledzić pełne dzienne i nocne stężenia glukozy. Pozwala na zmniejszenie częstotliwości występowania hipoglikemii i hiperglikemii. Ponadto system umożliwia proste sprawdzenie jak dieta, ćwiczenia, stres, leki lub inne czynniki wpływają na zmiany glikemii.

2

3

Zabieg wprowadzenia sensora przeprowadziła lek. Monika Rachuta - specjalista diabetolog.

„Wprowadzenie innowacyjnej metody pomiaru glikemii dla pacjentów w naszym szpitalu to kolejny krok w kierunku rozwoju oferty Szpitala dla osób chorych na cukrzycę. Staramy się zapoznawać pacjentów z możliwościami jakie daje dziś nowoczesna medycyna co niewątpliwie przekłada się na jakość życia z tą przewlekłą chorobą oraz na jej wyrównanie . ” - mówi Paweł Obermeyer, dyrektor palcówki.

W Polsce na cukrzycę choruje ponad 3 mln osób, ponad milion nie jest świadoma swojej choroby.
Z powodu cukrzycy i jej powikłań umiera w Polsce 21 329 osób rocznie. (
*Cukrzyca. Ukryta Pandemia. Sytuacja w Polsce. Edycja 2014.. Koszty cukrzycy w Polsce wynoszą ok. 7 mld złotych rocznie, z czego połowa to koszty powikłań. Koszty utraconej produktywności z powodu przedwczesnych zgonów wynoszą ponad 1 mld zł rocznie. (*Koszty chorób przewlekłych w zakresie obciążenia płatnika publicznego i zasobów zabezpieczenia społecznego na przykładzie cukrzycy typu 1 i 2 oraz struktura powikłań”, Gdański Uniwersytet Medyczny, Gdańsk 2014 r.)

Dyrektor Szpitala w Płońsku, mając na uwadze dane epidemiologiczne, już ponad rok temu wyodrębnił w placówce Oddział Internistyczny o Profilu Diabetologicznym dedykowany wyłącznie chorym na cukrzycę. W oddziale prowadzeni są pacjenci ze wszystkimi typami cukrzycy (cukrzyca typu 1, typu 2 oraz pozostałe typy cukrzycy). Do oddziału przyjmowani są chorzy z niewyrównaną bądź świeżo rozpoznaną cukrzycą, którzy wymagają leczenia, edukacji diabetologicznej oraz edukacji żywieniowej. Oddział dysponuje kadrą medyczną z wysokimi kwalifikacjami i dużym doświadczeniem klinicznym w prowadzeniu pacjentów z cukrzycą. Są to: lekarz diabetolog, edukator ds. diabetologii, dietetyk. Każdy pacjent jest indywidualnie edukowany przez personel w celu jak najlepszego zarządzania chorobą. Proces edukacyjny obejmuje: informację o chorobie jaką jest cukrzyca, edukację w zakresie leczenia doustnego, insulinoterapii, samokontroli, żywienia, pielęgnacji stóp i aktywności fizycznej. W oddziale mogą być prowadzeni i edukowani pacjenci posiadający osobiste pompy insulinowe. Jest także możliwa indywidualna reedukacja chorego zależnie od potrzeb.

DSC 1300