• SPZ ZOZ Płońsk

Badania mammograficzne

Zaproszenie

            W związku z funkcjonującą od 2008 roku Pracownią Mammografii w naszym Szpitalu chcielibyśmy ponownie zachęcić Panie z Gmin Powiatu płońskiego do korzystania z badań mammograficznych.

         Jedynym i najskuteczniejszym sposobem zapobiegania rakowi piersi jest zwiększanie świadomości kobiet, dlatego też prowadzimy działania promocyjne.

           Dotychczas, czyli do I połowy 2017 r. wykonano 10 163 badania, a 370 kobiet skierowano do dalszej diagnostyki.

         Rak piersi jest jednym z najczęściej występujących nowotworów złośliwych u kobiet.

Z obecnie żyjących kobiet, co 14 Polka zachoruje na raka piersi w ciągu swojego życia. Sposobem wczesnego wykrywania nieprawidłowych zmian w piersi jest mammografia – badanie bezpieczne i bezbolesne.

         W Pracowni Mammografii w SPZZOZ w Płońsku wykonywane są badania skryningowe w kierunku raka piersi przeznaczone dla kobiet w wieku 50-69 lat. Są to badania bezpłatne, możliwe do wykonania raz na 2 lata.

         Na badanie pacjentka może zapisać się od poniedziałku od piątku w godzinach 8:00 – 14:30 osobiście w rejestracji – gabinet nr 3 w budynku Przychodni Poradni Specjalistycznych w Płońsku, ul. Sienkiewicza 7 lub telefonicznie 23 6617784. Badanie jest wykonywane w uzgodnionym terminie.

Serdecznie zapraszamy

Dyrekcja Szpitala w Płońsku