• SPZ ZOZ Płońsk

Spotkanie edukacyjne dla chorych na cukrzycę i ich rodzin w SPZZOZ w płońsku


AKCJA EDUKACYJNA 1