• SPZ ZOZ Płońsk

Znieczulenia okołoporodowe

06.07.20017 r.

Znieczulenia okołoporodowe w SPZZOZ w Płońsku w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ.

 

W trosce o jakość opieki okołoporodowej w Powiecie Płońskim, Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, wprowadza z początkiem lipca br. możliwość znieczulenia zewnątrzoponowego do porodu, w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia. W celu konsultacji pacjentek do znieczulenia okołoporodowego w szpitalu utworzona została Poradnia Anestezjologiczna. Nadzór merytoryczny nad poradnią sprawuje lek. med. Michał Ziółkowski - Koordynator Oddziału Intensywnej Terapii we współpracy   z lek. med. Witoldem Achcińskim – Koordynatorem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego.

Poradnia mieści się w gabinecie nr. 106 ( II piętro)Zespołu Poradni Specjalistycznych i czynna jest w każdą środę w godzinach 11.00-12.00. Zapisy do poradni przyjmowane są od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 14:00 w sekretariacie Oddziału Ginekologiczno-Położniczego pod nr telefonu 23 661 77 69.

Powyższe zmiany są kontynuacją działań zapoczątkowanych podczas konferencji zorganizowanej przez dyrektora SPZ ZOZ w Płońsku w listopadzie 2016 r., pod patronatem merytorycznym prof. dr hab. n. med. Bronisławy Pietrzak - Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Położnictwa i Ginekologii.

Podczas tamtejszego spotkania eksperci rozmawiali na temat prawa kobiet do porodu bez bólu, które teraz w płońskim szpitalu staje się faktem.

Wprowadzenie znieczulenie okołoporodowego w SPZ ZOZ w Płońsku jest kolejnym elementem konsekwentnego budowania jakości usług medycznych oferowanych przez placówkę mieszkańcom Powiatu Płońskiego.

                                                                                                                                                           Paweł Obermeyer

                                                                                                                                                    Dyrektor SPZZOZ w Płońsku