• SPZ ZOZ Płońsk

Druga edycja badań profilaktycznych w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku