• SPZ ZOZ Płońsk

Badania profilaktyczne w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku