• SPZ ZOZ Płońsk

Komunikat Zarządu Powiatu Płońskiego

W dniu 7 września pełniący obowiązki dyrektora SPZZOZ w Płońsku Franciszek Makowski zrezygnował z pełnienia tej funkcji. Zarząd Powiatu przyjął rezygnację dyrektora i podziękował mu za kierowanie placówką w bardzo trudnym dla szpitala okresie. Dyrektor Makowski zachował nadal stanowisko zastępcy dyrektora SPZZOZ w Płońsku.
Z dniem 8 września Zarząd Powiatu powierzył pełnienie obowiązków dyrektora SPZZOZ w Płońsku Pawłowi Obermeyerowi. W związku z tym starosta odwołał go z funkcji swojego społecznego doradcy. Dziękując za dotychczasową pracę, Zarząd Powiatu życzył obydwu dyrektorom dużo wytrwałości i powodzenia w rozwiązywaniu problemów szpitala.