• SPZ ZOZ Płońsk

KOMUNIKAT!

POWIATOWE CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO W PŁOŃSKU


ZASADY POSTĘPOWANIA W SYTUACJI ZAGROŻENIA TERRORYSTYCZNEGO

Polska nie należy do państw bezpośrednio narażonych atakami terrorystycznymi. Nie można jednak zupełnie wykluczyć zwiększenia zainteresowania Polską ze strony organizacji terrorystycznych, zwłaszcza w kontekście zbliżających się wydarzeń tj. Szczyt NATO w Warszawie oraz 31 Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się w miesiącu lipcu Br.

Podstawową cechą terroryzmu jest to, że nie ma wyraźnych znaków ostrzegawczych o możliwości wystąpienia zamachu lub są one trudno dostrzegalne.

Skutkiem ataku terrorystycznego może być znaczna liczba ofiar, uszkodzenia budynków, zakłócenia w dostawach prądu, wody i gazu, brak łączności telefonicznej i internetowej, ograniczenie dostępu do opieki medycznej, zakłócenia w komunikacji i transporcie itp.

W celu uniknięcia bezpośredniego niebezpieczeństwa zawsze należy zachować czujność zwłaszcza w miejscach gdzie znajduje się duża liczba ludzi np. podczas zakupów w marketach i dużych centrach handlowych, podczas podróży środkami komunikacji publicznej oraz uczestniczenia w imprezach masowych i uroczystościach religijnych.

Na bezpośrednie zagrożenie atakiem terrorystycznym może wskazywać :

  • rzucające się w oczy nietypowe zachowania osób;
  • pozostawione bez opieki przedmioty typu : teczki, paczki, pakunki itp.;
  • osoby ubrane nietypowo do występującej pory roku;
  • samochody pozostawione w nietypowych miejscach.

Pamiętaj !

Od twojej czujności może zależeć bezpieczeństwo twoje i twoich bliskich. Jeżeli zauważyłeś nietypowe zachowania osób lub przedmioty pozostawione bez nadzoru w miejscach publicznych, nie podejmuj samodzielnie żadnych działań.

Stosuj się do następujących zasad:

  • w przypadku jakichkolwiek podejrzeń powiadom służbę ochrony obiektu lub jego administratora oraz Policję.
  • nie rozpowszechniaj informacji o podejrzeniu, aby nie spowodować paniki.
  • nie próbuj obezwładniać podejrzanych osób (dyskretnie je obserwuj i staraj się zapamiętać jak najwięcej szczegółów dotyczących ich wyglądu i zachowania).