• SPZ ZOZ Płońsk

KWIECIEŃ - Dzień Pracownika Służby Zdrowia

     6 IV 2010r. odbyła się kolejna uroczystość wchodząca w skład obchodów Jubileuszu 80-lecia Szpitala w Płońsku. Spotkanie odbyło się w przeddzień Światowego Dnia Zdrowia, popularnie zwane Dniem Pracownika Służby Zdrowia. Dla odznaczonych, zaproszonych gości i pracowników szpitala mszę św. odprawił w Kaplicy szpitalnej Ks. Proboszcz parafii Św. Maksymiliana Kolbe w Płońsku, jednocześnie Kapelan szpitala ks. Zbigniew Sajewski. Wszyscy uczestnicy spotkania przeszli do auli Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa w Warszawie / Oddział w Płońsku im. Heleny Chodkowskiej, gdzie kontynuowano dalszą część uroczystości. Przygotowana i przeniesiona do szkoły wystawa świadcząca o ciągłości pracy i historii naszego szpitala cieszyła się dużym zainteresowaniem. Podczas uroczystości kontynuowano wręczanie honorowych odznaczeń „Za Zasługi dla Szpitala Płońskiego”, które przyznał Dyrektor Szpitala. Odznaczonych zostało 69 osób, wśród nich byli obecni, jak również emerytowani pracownicy Szpitala z różnych grup zawodowych. Wręczali je zaproszeni gości, w osobach: Starosty Płońskiego - Pana Jana Mączewskiego, Wicestarosty Płońskiego i Prezesa Stowarzyszenia Przyjaciół Szpitala w Płońsku – Pana Andrzeja Stolpy, Burmistrza Miasta – Pana Andrzeja Pietrasika oraz Przewodniczącego Rady Społecznej – Pana Jerzego Ryzińskiego. Następne uroczystości w ramach Jubileuszu 80-lecia Szpitala planujemy zorganizować w maju br z okazji Dnia Pielęgniarki i Położnej.

 

Galeria zdjęć z obchodów Światowego Dnia Zdrowia