• SPZ ZOZ Płońsk

Pracownicy

KIEROWNIK LABORATORIUM

dr n.med. Anna Salak

 • Doktor nauk medycznych
 • Specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
 • Auditor Wewnętrznego Systemu Zarządzania Jakością w Zakładzie Opieki Zdrowotnej (D&G Consultting)
 • Certyfikowany Asystent Systemu Zarządzania Jakością w Medycznym Laboratorium Diagnostycznym (Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A.)


PRACOWNICY Z PRAWEM WYKONYWANIA ZAWODU DIAGNOSTY LABORATORYJNEGO ZATRUDNIENI W LABORATORIUM
(wg nazwisk w kolejności alfabetycznej)

 • mgr Marzanna Dominiak - specjalista Mikrobiologii Medycznej
 • mgr Ilona Korzybska
 • mgr Anna Krysiewicz
 • mgr Magdalena Nidzgorska
 • dr n. med. Anna Salak - specjalista Laboratoryjnej Diagnostyki Medycznej
 • mgr Iga Stańczak
 • mgr Olga Zdun

Pracownicy laboratorium to osoby z prawem wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego (7 osób) oraz technicy analityki medycznej. Uprawnienia pracowników posiadających prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego można sprawdzić na stronie internetowej www.kidl.org.pl

Nasi pracownicy z uprawnieniami diagnosty laboratoryjnego należą do Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych oraz do Polskiego Towarzystwa Diagnostyki Laboratoryjnej (oddział Warszawa).

Staramy się zapewnić odpowiednią jakość wykonywanych badań z zakresu medycznej diagnostyki laboratoryjnej.